PRIVACYVERKLARING OPERATOR GROEP DELFT B.V.

PRIVACYVERKLARING OPERATOR GROEP DELFT B.V.

 Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Operator Groep Delft B.V. (hierna: OGD).

Persoonsgegevens

OGD beheert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties in diverse
(informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen; bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, op grond van de werkgever-werknemer-relatie, vanwege bedrijfsbelang, of op verzoek van de betrokkene. OGD verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke (inter)nationale wet– en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de personeelsvertegenwoordiging en het beleid van OGD.

Beveiliging persoonsgegevens

OGD behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van OGD voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. OGD beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt OGD gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. OGD is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan OGD.

Gegevensverstrekking aan derden

OGD deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

Gegevensverwerking in de praktijk

OGD en haar personeel respecteren de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierop wordt toegezien door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) zoals ingesteld conform en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen de medewerkers terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming voor vragen en ondersteuning.

Telefoongesprekken en Instant Messaging-berichten kunnen worden opgenomen door medewerkers van OGD-support- of serviceafdelingen voor trainings- en coaching-doeleinden of voor de uitvoering van een overeenkomst. Alle belanghebbenden en betrokkenen zullen hierop gewezen worden en er zal gelegenheid worden geboden de registratie (opname) te voorkomen. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Schriftelijke elektronische communicatie wordt  opgeslagen zolang de ontvanger besluit om het bericht te bewaren. Verder is het mogelijk dat berichten gericht permanent worden bewaard. Ook moeten (federatieve) gebruikers van Instant Messaging ervan uitgaan dat conversaties, conference calls, gedeelde schermen of audio conversaties worden bewaard door OGD en/of haar medewerkers. OGD-medewerkers worden erop gewezen dat tijdens vertrouwelijke conversaties de identiteit (en legitieme aanwezigheid) van de deelnemers (al dan niet continu) wordt geverifieerd. Iedere deelnemer aan dit berichtenverkeer heeft het recht om registratie en/of opname te verbieden of de conversatie te verlaten.

Externe dienstverleners en andere sites

Als je via een digitale dienst van OGD terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website OGD

OGD verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt. OGD verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Cookies

OGD gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
OGD gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van je internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser worden verwijderd.

Bewaren van persoonsgegevens

OGD zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal OGD zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

OGD is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. Je kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door OGD zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van OGD via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, dan kun je dat schriftelijk doen via:

Operator Groep Delft B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 2846
2601 CV Delft
E-mail: risk_compliance_officer@OGD.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

OGD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10/4/2017.